جهان به رسانه های منتقد نیاز دارد

جهان به رسانه های منتقد نیاز دارد
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸
داریوش عباسی

در زمانه ای که در جوامع توسعه یافته نیز با وجود رسانه های آزاد، همچنان چهره های عوامگرا می توانند بر سر کار بیایند و فضای جهان را با رفتارهای خردستیزانه خود آشوبناک کنند، به نظر می رسد همچنان جهان کم و بیش به رسانه های منتقد نیازمند است.

رسانه هایی که بتوانند با خرد ستیزان مقابله کنند و رفتار آنان را به بوته نقد بگذارند. جهان در عصر حاضر، بیش از هر زمان به نقد احتیاج دارد. نقد در جهت تصحیح رفتار تندروها و دعوت به خرد ورزی.

سالیانی است که می گویند، گذشته چراغ راه آینده است. اما بی گمان این خرد است که چراغ راه آینده بشریت است. در جوامع چندصدایی، همواره چراغ افروزان در پی روشنگری بوده اند و روشنگری با خرد ورزی امکان پذیر بوده است. از همین رو، روشنفکران خرد ورز، پیشگامان جوامعی شده اند که امروز از آن جوامع به عنوان جوامع توسعه یافته یاد می کنند. امروزه دغدغه اندیشمندان همه جوامع، هموار کردن مسیر برای رسیدن به توسعه ای پایدار است و توسعه پایدار با گردش آزاد اطلاعات، ملازمت اجتناب ناپذیری دارد.

از همین رو، مطبوعات و رسانه های آزاد در جوامع توسعه یافته یک رکن محسوب می شوند؛ رکنی برای باز نگه داشتن فضای رسانه ای که بتوان با گردش آزاد اطلاعات، دست به نقد و تحلیل زد و جامعه را در مسیر توسعه، بیدار نگاه داشت.

در میهن عزیزمان ایران، از مشروطیت تا به امروز، مطبوعات و رسانه ها همواره دچار قبض و بسط های فراوان بوده اند. با هر تحولی، مطبوعات نیز دچار فراز و نشیب شده اند و اینگونه مسیری طولانی را از سالیان دور تا به امروز پیموده اند. مسیری که در طول آن روزنامه نگاران با مشکلات و محرومیت های فراوان روبرو شده و هزینه های بسیاری پرداخته اند.

به نظر می رسد امروز کشور در برابر تندبادهای خردستیزانه به رسانه های مستقل و قدرتمندی نیاز دارد که بتوانند با طرح مسائل ملی، توجه صاحب نظران و مردم را جلب و دعوت به یافتن راه حل کنند. فراهم کردن بستر مناسب برای طرح چنین مسائلی از عهده رسانه های دغدغه مند بر می آید. مسیر دراز و سختی پیش روست که باید برای عبور از موانعش خود را آماده کنیم. جامعه را باید با خرد جمعی و خردمندان بزرگ بسازیم. جامعه با هویت جمعی یک ملت، معنا دارد.