معافیت کامل مالیاتی برای مطبوعات و انتشارات

معافیت کامل مالیاتی برای مطبوعات و انتشارات
تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۸

موج نگرانی گسترده فعالان فرهنگی و هنری با صدور دستوری از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی برای تمامی فعالیت‌های حوزه انتشارات و مطبوعات به پایان رسید.دستور عملی که درصورت عدم صدور یا برقراری مالیات برای مراکز فرهنگی و هنری باعث افزایش هزینه‌های تولید و به احتمال زیاد کاهش اشتغال در این بخش می‌شود.

به دنبال توسعه مأموریت سازمان مالیاتی برای افزایش نقش آفرینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی دو لایحه جدا گانه تدوین کرده است، اولی برای اصلاح مقررات مالیات ارزش افزوده که راهی مجلس شده است و دومی با عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی که هنوز ارائه نشده است.

ایجاد دو پایه مالیاتی، اصلاح مالیات ارزش افزوده برخی از بخش‌ها و از همه مهم‌تر، لغو معافیت‌های مالیاتی مؤسسات فرهنگی و هنری از جمله مطالب عنوان شده یا برجسته شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای افکار عمومی است.اینکه چه نکات با اهمیت دیگری وجود دارد، هنوز مشخص نیست. براساس همین اصلاحات وتغییرات، سازمان امور مالیاتی اصلاحات مزبور را درپیش نویس لایحه بودجه سال آینده هم ارائه کرده که دریافت ۵۰ درصد مالیات از مؤسسات فرهنگی وهنری از آن جمله است.

یعنی در لایحه بودجه سال بعد که به مجلس ارسال می‌شود، متنی با عنوان «پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی» منتشر شده است.در متن لایحه مزبور پیشنهاد شده بود تا معافیت مالیاتی کلیه فعالیت‌های فرهنگی-هنری لغو شود. اما این بخش در ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم معاف بوده و اکنون هم برای دریافت معافیت‌های مالیاتی، ادارات مالیاتی و واحدهای رسیدگی مربوطه خواهان نامه مجزا برای هر مؤدی به عنوان تأییدیه از سوی ادارات فرهنگ وارشاد اسلامی شهرها هستند که به زعم مؤدیان حوزه فرهنگ وهنر، به نوعی ایجاد بروکراسی مضاعف از سوی سازمان امور مالیاتی و سلب مسئولیت ممیزان و به نوعی تفسیرشان از بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مزبور است.در ماده مورد اشاره آمده است: «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.» اما با این حال، سازمان امور مالیاتی از قبل از ارائه لایحه بودجه سال آتی به مجلس؛آن را در متن پیش نویس لایحه قرار داده است وخواهان مالیات ۵۰ درصدی از بخش‌های فرهنگ وهنر شده است. افزون براین، در صفحه ۲۶ پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، پیشنهاد شده است که «بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (ل) ماده ۱۳۹ حذف می‌شود». عملی شدن این پیشنهادها حال و روز فعالان حوزه سینما، تئاتر، موسیقی و تجسمی را سخت‌تر از گذشته خواهد کرد.

با این تصمیم سازمان امور مالیاتی هیچ تفاوتی میان بخش‌های معافیت دار قائل نشده بود.قبل درج این بند دریکی از تبصره‌های لایحه بودجه۹۹، سازمان امور مالیاتی کشور در پیش نویس لایحه قانون مالیات بر مجموع درآمد یا اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم خواهان حذف غالب مشوق‌های مالیاتی در یک پیشنهاد ۹ گانه شده بود. لایحه مزبور از سوی سازمان امور مالیاتی به مجلس ارائه نشده است.

اما در میان بخش‌های ۹ گانه‌ای که سازمان مالیاتی خواهان لغو معافیت آنها شده است، بخش فرهنگ، هنر، انتشارات و مطبوعات شاید بیش از همه آسیب پذیر است که صدای فعالان این حوزه طی روزهای گذشته درآمده است.

حال با دستور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه بندی که براساس آن «تمامی فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی می‌باشند.» از متن پیش نویش لایحه بودجه ۹۹ حذف شد، از این رو فعالیت های مزبور کماکان از معافیت صد درصدی برخوردار خواهند بود. حال این سؤال باقی است که آیا دستور حذف بند مالیات زا برای بخش فرهنگ و هنر در پیش نویس لایحه بودجه در متن «لایحه اصلاح برخی از قوانین و مقررات مالیاتی» مورد نظر سازمان امورمالیاتی که بزودی به مجلس ارسال می‌شود، لحاظ خواهد شد؟این دغدغه اهالی فرهنگ، هنر و مطبوعات وانتشارات باید برای همیشه برطرف شود.