تکنیک های فیچرنویسی در رسانه ها

تکنیک های فیچرنویسی در رسانه ها
تاریخ انتشار : يکشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

انتشارات ثانیه کتاب «فیچرنویسی برای روزنامه‌نگاران» به قلم شارون ویلر و ترجمة علی اکبر قاضی زاده را منتشر کرد.

در این کتاب دربارة انواع مطالب غیرخبری رسانه‌ها (اعم از سنتی و فضای مجازی) سخن گفته شده و به روزنامه‌نگاران تکنیک‌های لازم برای تهیه و تنظیم آن آموزش داده می‌شود. در مقدمه نویسنده کتاب درباره چیستی فیچر آمده است: پاسخ کوتاه و سردستی به این پرسش چنین می‌تواند باشد: هر متن غیر خبری! اما وقتی در مضمون روزنامه‌ها و مجله‌ها دقیق می‌شویم در این پاسخ تردیدهایی بروز می‌کند: آیا این اصل جدول کلمات را هم در بر می‌گیرد؟‌ گفتارهای تلویزیونی چه؟ آیا تابلوی نتایج باشگاه‌های فوتبال هم فیچر است؟ آیا شرح حال یک ورزشکار سنگین وزن و نامدار یا رسوایی‌های فلان خوانندۀ پاپ هم شامل این تعریف می‌شود؟

نکتۀ مهم این است: نگارش فیچر، چه هدفی را دنبال می‌کند؟ هدف فیچر، سفر به سرزمین‌هایی است که هرگز ندیده‌ایم. می‌خواهیم به مخاطب فرصت کشف فضاهایی را بدهیم که جاذبه دارد. می‌خواهیم به گوشه‌های ناشناختۀ زندگی چهره‌های مشهور سرک بکشیم و ببینیم آنان چگونه برای خودشان کسی شده‌اند. می‌خواهیم با برملا کردن پیامدهای ویرانگر حکم یک دادگاه، احساسات مخاطب را تحریک کنیم. می‌خواهیم رویکردی پیچیده را به یاری قلم یک نویسندۀ توانا به مخاطب توضیح دهیم.

 شارون ویلر، نویسنده کتاب از آنجایی که خود هم روزنامه‌نگار است و هم مدرس این رشته،‌ به خوبی توانسته‌ است چالش‌های یک روزنامه‌نگار در ارتباط با فیچرنویسی را کشف و درباره آن راهکار بدهد. مهمتر اینکه مترجم کتاب نیز علی اکبر قاضی زاده، زبان‌دان، روزنامه‌نگارمولف و مدرس این رشته، با ترجمه‌ایی رسا و ساده مبتنی بر تجربه مخاطب، بر ارزش کتاب افزوده است.

قاضی زاده درباره کتاب و نویسنده‌اش می‌گوید: نویسندۀ کتاب، جنبه‌های مفید در آموزش فیچرنویسی را گرد آورده است. ویژگی کتاب، نگاه از روی زمین به این مهارت است. با زبانی نرم، انواع زمینه‌های فیچر، بایسته‌های این مهارت و راه‌های رسیدن به نتیجه را توضیح داده است. به دست دادن نمونه‌های بد و خوب از فیچرنویسی، کار فیچرنویسان موفق و آنچه باید در فیچرنویسی رعایت شود، امتیاز مهم کتاب است.

گفت‌وگو با فیچرنویسانی دربارۀ تجربه‌ها، نظرها، پیشینه و توصیه‌های آنان، در پایان هر فصل کتاب، از جنبه‌های مثبت این کتاب است.

کتاب در ۲۱۸ صفحه در قطع رقعی، به قیمت ۳۰ هزار تومان وارد بازار شده است.