ویدیو

۲۷ اردیبهشت به عنوان روز روابط عمومی در تقویم ثبت شده است. یونس شکرخواه معتقد است که روابط عمومی در ایران دچار بحران روابط عمومی است. به گفته وی، روابط عمومی به صورت ماهوی و فلسفه شکل گیری این بخش،...
مهدی محسنیان راد از تنگناهای اطلاع رسانی و آسیب شناسی فعالیت رسانه‌ها در ایران می‌گوید
دکتر حسین نمکدوست تهرانی معتقد است نقش سنتی مخاطب تغییر کرده است و برنامه ریزی برای مخاطب، ادبیاتی کهنه شده است
اشتراک در RSS - ویدیو