رسانه های محیطی

بیلبورد خبر می‌دهد، آگاه می‌كند، كالا را می‌فروشد، مردم را به شركت در برنامه ها و مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی ترغیب می‌كند. بیلبورد یك رسانه و ابزار برای اطلاع‌رسانی است. بیلبوردها آثار میرایی هستند...
تبلیغات محیطی یا تبلیغات بیرونی ،اصطلاحی کلی و غیرتخصصی دربارهٔ انواع اشکال تبلیغات است که در فضاهای خارج از خانه صورت می‌پذیرند. دیگر معادل این اصطلاح تبلیغات خارج از خانه نامیده می‌شود. تبلیغات...

بیلبوردها، میرا و ماندگار

اشتراک در RSS - رسانه های محیطی