نام‌آوران رسانه

۱۳ بهمن امسال، دهمین سالروز درگذشت احمد بورقانی بود. روزنامه‌نگار شریف و صادقی که دستی هم در سیاست داشت. او در مدت کوتاه مسئولیتش در کسوت معاون مطبوعاتی‌ وزارت ارشاد، با راستگویی و دوری از مصلحت...
دیروز که خورشید غروب کرد، سالروز درگذشت یکی از معدود مردانی بود که صفت «روزنامه‌نگار» برازنده اوست؛ خیلی‌ها ادعای «روزنامه‌نگاری» دارند و از این «خیلی‌ها»، تنها «معدودی» هستند که به‌واقع روزنامه‌...

روزگار سپری شده احمد

اشتراک در RSS - نام‌آوران رسانه