انتشارات ثانیه

راهنمایی برای به دردسر نیفتادن در شبکه‎های اجتماعی
۱- آنتونی وینر نماینده کنگره آمریکا بود. یک در سال ۲۰۱۱ عکس‌های نیمه‌لخت‌اش در اینترنت منتشر شد. به جای عذرخواهی و واکنش مناسب، اول حقیقت را کتمان کرد، بعد سعی کرد دیگران را سرزنش کند، بعد از آن هم...

راهنمایی برای به دردسر نیفتادن در شبکه‌های اجتماعی

۱- آنتونی وینر نماینده کنگره آمریکا بود. یک در سال ۲۰۱۱ عکس‌های نیمه‌لخت‌اش در اینترنت منتشر شد. به جای عذرخواهی و واکنش مناسب، اول حقیقت را کتمان کرد، بعد سعی کرد دیگران را سرزنش کند، بعد از آن هم به پرگویی در رسانه‌ها روی آورد و ناخواسته اجازه نداد موضوع فیصله پیدا کند. این رسوایی در آمریکا به وینرگیت مشهور شد و شغل و آینده سیاسی وینر را از او گرفت.

اشتراک در RSS - انتشارات ثانیه