انتشارات ثانیه

تکنیک های فیچرنویسی در رسانه ها
انتشارات ثانیه کتاب «فیچرنویسی برای روزنامه‌نگاران» به قلم شارون ویلر و ترجمة علی اکبر قاضی زاده را منتشر کرد. در این کتاب دربارة انواع مطالب غیرخبری رسانه‌ها (اعم از سنتی و فضای مجازی) سخن گفته شده...
راهنمایی برای به دردسر نیفتادن در شبکه‎های اجتماعی
۱- آنتونی وینر نماینده کنگره آمریکا بود. یک در سال ۲۰۱۱ عکس‌های نیمه‌لخت‌اش در اینترنت منتشر شد. به جای عذرخواهی و واکنش مناسب، اول حقیقت را کتمان کرد، بعد سعی کرد دیگران را سرزنش کند، بعد از آن هم...

تکنیک های فیچرنویسی در رسانه ها

انتشارات ثانیه کتاب «فیچرنویسی برای روزنامه‌نگاران» به قلم شارون ویلر و ترجمة علی اکبر قاضی زاده را منتشر کرد.

اشتراک در RSS - انتشارات ثانیه