دیده بانی قدرت

جولان بنجل‌ها در نبود رسانه‌های تخصصی
امسال برای رسانه‌های تخصصی بخش خصوصی سال نفس گیری بوده است. موج بحران‌ اقتصادی دامن این رسانه‌ها را هم گرفته و نوسانات نرخ ارز قیمت کاغذ را به یکباره بالا کشید. بهمن ماه سال ۹۶ اگر هر بند کاغذ گلاسه...

جولان بنجل‌ها در نبود رسانه‌های تخصصی

اشتراک در RSS - دیده بانی قدرت