دوران طلایی مطبوعات

روزگار زمستانی رسانه‌ها
قرار من برای گفت‌وگو با حسن نمکدوست در موسسه همشهری بود که او مسئول آموزش و پژوهش آن است. همین امر باعث شد تا بیشتر بحث را به بحث آموزش روزنامه‌نگاری در ایران اختصاص دهیم؛ آموزشی که این استاد روزنامه...

روزگار زمستانی رسانه‌ها

اشتراک در RSS - دوران طلایی مطبوعات