حسین ضیایی

آیا "ایران" متعلق به همه ایرانیان است؟
۲۵ سالگی روزنامه ایران، مصادف با تحولی دیگر شد. هشتمین* مدیرعامل برای این موسسه فرهنگی مطبوعاتی- در مراسمی با حضور قریب به اتفاق گردانندگان اصلی آن در این ۲۵ سال- بطور رسمی کار دشوار خود را آغاز...

آیا "ایران" متعلق به همه ایرانیان است؟

اشتراک در RSS - حسین ضیایی