مهدی نورعلیشاهی

آفت رسانه‎های بی شناسنامه در فضای مجازی
افزایش رسانه‌های فراگیر، شخصی شده و ۲۴ ساعته و نظارت گریز، مولود بستر‌سازی گسترده در شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی و... است. در چنین وضعیتی آنچه از خبرنگار به‌عنوان شاغل در حوزه اطلاع‌رسانی و مکلف و...

آفت رسانه‌های بی شناسنامه در فضای مجازی

اشتراک در RSS - مهدی نورعلیشاهی