مهشید مشیری

سرزمین واژه‎ها
زندگی هر واژه به زندگی هر انسان می‎ماند و سرنوشت واژه‎ها در جوامع واژگانی، به سرنوشت انسان‎ها در جوامع انسانی شباهت دارد. در مجموعه واژگان زبان، واژه‎ها زاده می‎شوند. رشد می‎کنند. بالغ می‎شوند.در طول...

سرزمین واژه‌ها

اشتراک در RSS - مهشید مشیری