رویکرد سیستماتیک

پویایی در تغییر پارادایم‎ها
مدیران هزاره سوم، برای پیشبرد اهداف کاری و موفقیت مجموعه خود با الزامات و نیازهای بسیار متفاوت‎تری نسبت به دهه‎های پیش روبرو هستند. مدیریت در جهانی که هر روز با پیشرفت‎های فن‎آورانه و دانش بنیان،...

پویایی در تغییر پارادایم‌ها

اشتراک در RSS - رویکرد سیستماتیک