هیات نظارت بر مطبوعات

چرا آرمان امروز توقیف شد؟
لغو امتیاز فعالیت روزنامه آرمان امروز به صاحب امتیازی هوشمند سفیدی از فعالان حوزه رسانه و روابط عمومی، ناخرسندی شماری از مخاطبان این رسانه را در پی داشته است. جلوگیری از انتشار این روزنامه...

چرا آرمان امروز توقیف شد؟

اشتراک در RSS - هیات نظارت بر مطبوعات