اتو بینکر

مدیریت بر رسانه یا مدیریت در رسانه ؟!
رسانه ها در عصر ارتباطات و اطلاعات، یکی از مهم ترین ابزارهای دسترسی به اهداف تلقی می‎شوند. بعد از جنگ جهانی دوم، استقبال وافری از رسانه ها صورت گرفت و سازمان های ارتباطی همراه با مقوله مدیریت آن رشد...

مدیریت بر رسانه یا مدیریت در رسانه ؟!

اشتراک در RSS - اتو بینکر