شورای عالی فضای مجازی

پیام رسان تلگرام، رفع توقیف نمی شود
خبر رفع توقیف پیام رسان تلگرام تکذیب شد. روز گذشته خبری مبنی بر رفع فیلترتلگرام، شبکه اجتماعی محبوب ایرانی ها در فضای مجازی از قول دبیر شورای عالی فضای مجازی منتشر شد. در خبر مذکور از قول ابوالحسن...

پیام رسان تلگرام، رفع توقیف نمی شود

اشتراک در RSS - شورای عالی فضای مجازی