انحصار اطلاعات

اخبار جعلی، زردترین بخش فضای رسانه ای
نه نگاه ذات‌باورانه را قبول دارد و نه از بُعد اخلاق فردی و نگاه روان‌شناختی می‌خواهد راه‌حلی برای دوری از دروغ در اجتماع پیدا کند. مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس به فرصت گفت‌وگو و زبان مدنی می‌اندیشد....

اخبار جعلی، زردترین بخش فضای رسانه ای

اشتراک در RSS - انحصار اطلاعات