برچسب: کامپیوتر کوانتومی

انقلاب درصنعت رایانه با کامپیوترهای کوانتومی
گوگل می گوید برای اولین بار موفق به ساخت یک کامپیوتر کوانتومی با عملکردی بسیار برتر نسبت به رایانه های موجود شده است. پردازنده سیکامور ساخت گوگل توانست وظیفه خاصی را که محققان این شرکت می گویند کامل...

انقلاب درصنعت رایانه با کامپیوترهای کوانتومی

اشتراک در RSS - برچسب: کامپیوتر کوانتومی