شکایت از لوپوئن

شکایت از یک نشریه فرانسوی
رجب طیب اردوغان، میانه خوبی با رسانه های داخلی و خارجی ندارد. آنها هم البته همینطور. رئیس جمهور ترکیه، هفته گذشته  از یک مجله فرانسوی که با تیتری درشت در جلدش او را به پاکسازی قومی متهم کرده است...

شکایت از یک نشریه فرانسوی

اشتراک در RSS - شکایت از لوپوئن