اولین برنامه نویس کامپیوتر

او نخستین برنامه ساز رایانه بود
۱۶۷ سال پیش، در ۲۷ نوامبر ۱۸۵۲، زن  ۳۶ ساله ای در انگلیس درگذشت که از او به عنوان نویسنده و نخستین برنامه ساز رایانه یاد می شود. این تصویر اولین برنامه نویس کامپیوتر " آدا لاولیس" است که در سن ۲۰...

او نخستین برنامه ساز رایانه بود

اشتراک در RSS - اولین برنامه نویس کامپیوتر