سواد رسانه ای

پایان انحصارگرایی در بازار جهانی پیام
نشست «بحران اعتبار رسانه‌ها در ایران» روز چهاردهم آبان در محل انجمن صنفي روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار شد. در این نشست که به بهانه بحران مرجعیت رسانه در ایران برگزار شده بود، مهدی محسنیان راد،...

پایان انحصارگرایی در بازار جهانی پیام

اشتراک در RSS - سواد رسانه ای