احمد بورقانی

۱۳ بهمن امسال، دهمین سالروز درگذشت احمد بورقانی بود. روزنامه‌نگار شریف و صادقی که دستی هم در سیاست داشت. او در مدت کوتاه مسئولیتش در کسوت معاون مطبوعاتی‌ وزارت ارشاد، با راستگویی و دوری از مصلحت...
لایحه تاسیس سازمان نظام رسانه‌ای و طرح آن درهیات دولت در هفته گذشته، آغازگر بحث های بسیار زیادی در رسانه ها شد. افزون بودن حجم مخالفت ها نسبت به موافقین این لایحه چنان بود که مسئولان وزارت ارشاد و...

روزگار سپری شده احمد

اشتراک در RSS - احمد بورقانی