رسانه و جامعه مدنی

گویی در نقطه‌ای ناشناخته از تهران هستیم. میدان بهارستان تنها بخش باقی‌مانده از تهران است که هنوز آواز روشنفکری از سازهای آن برمی‌خیزد. نرسیده به میدان، شرکت سهامی انتشار که سنگ بنای آن بر تاریخ است و...

نقش رسانه‌ها در تقویت جامعه مدنی و ....

گویی در نقطه‌ای ناشناخته از تهران هستیم. میدان بهارستان تنها بخش باقی‌مانده از تهران است که هنوز آواز روشنفکری از سازهای آن برمی‌خیزد. نرسیده به میدان، شرکت سهامی انتشار که سنگ بنای آن بر تاریخ است و گویا تصویر طالقانی و سحابی و آرام و بنیانگذاران دیگر آن هنوز شاهد اتفاقات این مکان هستند. عصر جمعه ۱۰ آذر که در شهر جز رفت‌و‌آمد‌های بدون عجله چیزی به‌چشم نمی‌خورد، کسانی به اینجا آمدند تا شاهد رونمایی از کتاب کوچکی باشند که قرار بود امضای فریدون مجلسی به‌جای نویسنده و مترجم کتاب بیتا عظیمی نژادان -‌ که غایب این مراسم بود ‌- بر آن یادگار بماند.

اشتراک در RSS - رسانه و جامعه مدنی