موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

آیا "ایران" متعلق به همه ایرانیان است؟
۲۵ سالگی روزنامه ایران، مصادف با تحولی دیگر شد. هشتمین* مدیرعامل برای این موسسه فرهنگی مطبوعاتی- در مراسمی با حضور قریب به اتفاق گردانندگان اصلی آن در این ۲۵ سال- بطور رسمی کار دشوار خود را آغاز...
فریدون وردی‌نژاد از چهره‌های شناخته شده سیاست و رسانه در ایران به سمت مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شد. در حکم محمود واعظی با اشاره به سوابق فریدون وردی‌نژاد، آمده است: انتظار دارد با رصد...

آیا "ایران" متعلق به همه ایرانیان است؟

اشتراک در RSS - موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران