خبرگزاری جمهوری اسلامی

مراسمِ تودیع و معارفه مدیر‌عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، روز گذشته به فرصتی تبدیل شد تا وزیر فرهنگ، از پایان دوره رسانه‌های یک‌طرفه سخن بگوید و از تاثیر مرجعیت داخلی رسانه‌ها به‌عنوان رکنی مهم از...
انتقادات وارده به نحوه عملکرد مجموعه دستگاههای اطلاع رسانی تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی، منجر به تغییرات گسترده ای در این حوزه شده است. پس از خبر کنار رفتن حسین...

مرجعیت رسانه‌های داخلی یعنی امنیت ملی

اشتراک در RSS - خبرگزاری جمهوری اسلامی