IRNA

مراسمِ تودیع و معارفه مدیر‌عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، روز گذشته به فرصتی تبدیل شد تا وزیر فرهنگ، از پایان دوره رسانه‌های یک‌طرفه سخن بگوید و از تاثیر مرجعیت داخلی رسانه‌ها به‌عنوان رکنی مهم از...

مرجعیت رسانه‌های داخلی یعنی امنیت ملی

اشتراک در RSS - IRNA