عقل منفصل

با آنکه ایران در سال‌های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات، پیشرفت های بسیاری کرده است، هنوز تا رسیدن به طراز جامعه اطلاعاتی، آنگونه که از این اصطلاح برداشت می‌شود، فاصله زیادی داریم. کافی است به این نکته...

اینترنت، جامعه مدنی، مهار قدرت

اشتراک در RSS - عقل منفصل