اکونومیست و غول‌های تکنولوژی

در گذشته‌ای نه چندان دور، رئیس یک شرکت بزرگ تکنولوژی بودن، رویا محسوب می‌شد. از یک‌سو این شرکت‌ها درآمدزایی می‎کردند و از سوی دیگر، تمجید و تحسین دیگران را تجربه می‌کردند. گوگل‌، فیسبوک، آمازون و...

عصرغول‌های فن‌آوری

اشتراک در RSS - اکونومیست و غول‌های تکنولوژی