اینترنت با مغز ما چه می‌کند

«شبكه‌اي شدن امر اجتماعي»، «رسانه‌اي شدن سياست» و «مجازي شدن زندگي روزمره» از جمله واقعيت‌هاي پيش روي جوامع دستخوش تغيير است كه اين روزها در جامعه ما نيز چشم ها و ذهن‌ها را بيش از هر زمان ديگر به خود...

کدامیک فاتح هستند: ما یا شبکه‌های اجتماعی؟

اشتراک در RSS - اینترنت با مغز ما چه می‌کند