خطر رسانه‌های شخصی

۱. ما در اینترنت بلند بلند فکر می‌کنیم. ۲. از وقتی گوشی تلفن همراه آمد و اینترنت هم به هر دوی ما رسید، زندگی کم‌کم یک شکل جدید گرفت؛ راستش طوری به این دو بزرگوار وابسته شدیم، که دیگر تصوری از نبودن‌...

شبکه‌های اجتماعی وافزایش اعتماد به نفس شهروندان

اشتراک در RSS - خطر رسانه‌های شخصی