وظیفه روشنفکر

مصطفی ملکیان از چهره‌های مطرح روشنفکری در ایران است که آرا و اقوال وی در حوزه اندیشه جریان‌ساز،خبرساز و مورد توجه است. بخش عمده پژوهش‌های این متفکر ایرانی، درحوزهٔ اخلاق، دین، فلسفهٔ دین،...

تک‌صدایی، پذیرفتنی نیست

اشتراک در RSS - وظیفه روشنفکر