فیلم - چالشی جدید در بریتانیا / سپتامبر بدون موبایل‌گردی