رسانه و دیگر هیچ

تاریخ انتشار : شنبه, ۲۵ شهريور ۱۳۹۶

پرداختن به موضوع گسترده  وسائل ارتباط جمعی از جمله اساسی ترین نیازهای جوامع امروزی است.

چرا که با رشد و توسعه جوامع  و نیز تغییر سبک و مدل زندگی افراد،تصور زندگی در غیاب رسانه ها امری غیر ممکن به نظر می رسد.

کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون، وب سایت ها و شبکه های اجتماعی، سینما و تئاتر، بیلبوردها و سایر نمایشگرهای محیطی، بازی های رایانه ای، اشکال سنتی رسانه در ادوار گذشته، نسبت انسان با وسائل ارتباط جمعی و تغییر در کمیت و کیفیت روابط بین افراد، آسیب شناسی و توجه به نقاط قوت و ضعف رسانه ها، نظریه های جدید ارتباطات، تولید اطلاعات و نحوه مواجهه با این بیکرانگی، اقتصاد رسانه، چگونگی مدیریت در رسانه ها و شیوه های مرسوم مدیریت رسانه در ایران و جهان ، بررسی سازوکار و نحوه اداره  اتاق های خبر و تولید محتوا در رسانه های داخلی و خارجی، مخاطب شناسی ، تحلیل محتوا،بازاریابی و تبلیغات بعنوان یکی از شیوه های اثرگذاری، اقناع و ترغیب ، قالب های نگارش در رسانه ها نظیر خبر، گزارش، مقاله، یادداشت و هزار و یک موضوع دیگر دستمایه راه اندازی وب سایت مدیریت رسانه در ایران است.

در این راه به عنوان یکی از فارغ التحصیلان رسانه و نیز به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ به همراهی تنی چند از دوستان و نزدیکانم برآن شدم تا با تمرکز بر این حوزه مهم و رو به رشد، گامی در بهبود وضعیت رسانه ها و اطلاع رسانی در این زمینه برداشته و  در نشر آگاهی و انتشار دانایی و رشد، شکوفایی و توسعه کشور سهیم باشم.

در این راه از نقطه نظرات همه بزرگان، اساتید، فعالان، پژوهشگران و دانشجویان متواضعانه بهره خواهیم برد و از انعکاس و روایت دیدگاههایشان خرسند خواهیم شد.

داریوش عباسی