رسانه های محیطی

موانع توسعه تبلیغات محیطی در ایران
حدود یک قرن از آغاز عصر مدرن تبلیغات در ایران می‌گذرد و حالا این پیرمرد صد ساله، در آستانه پوست‎اندازی و تحولی بنیادین قرار دارد. می‌گویم در آستانه یک تحول بنیادین، زیرا معتقدم هنوز هسته اصلی و بنیاد...
بیلبورد خبر می‌دهد، آگاه می‌كند، كالا را می‌فروشد، مردم را به شركت در برنامه ها و مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی ترغیب می‌كند. بیلبورد یك رسانه و ابزار برای اطلاع‌رسانی است. بیلبوردها آثار میرایی هستند...
تبلیغات محیطی یا تبلیغات بیرونی ،اصطلاحی کلی و غیرتخصصی دربارهٔ انواع اشکال تبلیغات است که در فضاهای خارج از خانه صورت می‌پذیرند. دیگر معادل این اصطلاح تبلیغات خارج از خانه نامیده می‌شود. تبلیغات...

موانع توسعه تبلیغات محیطی در ایران

اشتراک در RSS - رسانه های محیطی