رسانه مکتوب

گفت و گو اینستاگرامی با داریوش عباسی مدیر مسئول رسانه برخط و مکتوب اقتصاد کارا در خصوص نقش و عملکرد رسانه ها در ماجرای کرونا همراه با تحلیل تغییرات احتمالی در دوران پسا کرونا
اقتصاد کارا برای اقتصادی کارا
وسایل ارتباط جمعی درجهان پرشتاب امروز، جایگاه ممتاز و یگانه‎ای یافته‎اند. نقشی که در تاریخ ۴۰۰ ساله رشد و نمو رسانه‎ها در غرب و در تاریخ ۱۷۰ ساله آن در ایران، هرگز چنین نبوده است. به باور تحلیلگران...
اشتراک در RSS - رسانه مکتوب