تعطیلات کرونایی

مطبوعات در تعطیلات کرونایی
کرونا در کشور بسیاری از روندهایی که تصور تعطیل شدن آنها در هیچ خاطری نمی گنجید، را به فعلیت در آورده  است؛ تعطیلی نماز جمعه در همه شهرها، تعطیلی مدارس و دانشگاهها و حالا تعطیلی تمام رسانه های مکتوب و...

مطبوعات در تعطیلات کرونایی

اشتراک در RSS - تعطیلات کرونایی