درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت

درگذشت روزنامه نگاری که از پله های قدرت بالا نرفت
ابراهیم امین زاده روزنامه نگار پیشکسوت سال‌های پیش و پس از انقلاب، زاده تبریز و فرزند امین بندری شیشوان به‌دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. سال ۱۳۴۳هنوز به دبیرستان می‌رفت که به عشق نوشتن و روزنامه‌...

درگذشت روزنامه نگاری که از پله های قدرت بالا نرفت

اشتراک در RSS - درگذشت روزنامه نگار پیشکسوت