شبکه نسل پنجم

ارتباطات توسعه و زیست بوم نوآوری در ایران
تکاپوی اهالی فناوری و نوآوری ایران برای ایجاد بسترهای لازم جهت به روز رسانی زیرساختهای ارتباطی و راه‌اندازی شبکه نسل پنجم اینترنت، بسیار جدی است. این خانواده‌ی کارآفرین، خلاق و نوگرا بیش از سایر گروه...
5G نیامده، سروکله 6G پیدا شد
با امضای پنج تفاهم نامه اجرایی، ایران به جرگه کشورهایی پیوست که در تدارک جدی برای بکارگیری و ورود به شبکه نسل پنجم موسوم به ۵G است. به گزارش مدیریت رسانه به نقل از اقتصاد کارا ، در مراسم کاربست های...

ارتباطات توسعه و زیست بوم نوآوری در ایران

اشتراک در RSS - شبکه نسل پنجم