فناوری های نو

انقلاب صنعتی چهارم بر بال اینترنت نسل پنجم
انقلاب صنعتی چهارم اگرچه در عمل، مدت‌ها پیش از این آغاز شده، اما این روزها، گام مهمی برای اجرایی شدن آن و به عبارتی برای ورود آن به زندگی روزمره میلیاردها نفر از مردم جهان برداشته شده است. بیش از ۹...

انقلاب صنعتی چهارم بر بال اینترنت نسل پنجم

اشتراک در RSS - فناوری های نو