تاثیرات کرونا بر زیست جامعه ایرانی

تاریخ انتشار : جمعه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

هادی خانیکی استاد ارتباطات و روزنامه نگاری از کرونا و تاثیرات این پدیده بر زیست ایرانی می گوید.

از کرونا چه می آموزیم؟

ما داریم به سمت کشف روابط مبتنی بر خانه و خانواده می رویم.

سمت پذیرش الزامی ارتباطات مجازی و تکیه به فناوری می رویم.

 این ویدئو را از دست ندهید.