تماس با سایت مدیریت رسانه

جهت تماس با مدیر وبسایت مدیریت رسانه، مرجع تخصصی مباحث مدیریت رسانه و علوم ارتباطات اجتماعی و یا درج آگهی در وبسایت یا کانال مدیریت رسانه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۲۱۱۹۷۵۲۷