ریچارد پارکر

در شرایطی که انتشار کتاب های آموزشی حوزه روزنامه نگاری به طور چشمگیری در میان آثارمکتوب و بازار نشر کاهش یافته است، به تازگی سه جلد کتاب روزنامه نگاری اقتصادی منتشر شده است. این کتابها با رویکرد...

۳ کتاب جدید در حوزه روزنامه نگاری اقتصادی

در شرایطی که انتشار کتاب های آموزشی حوزه روزنامه نگاری به طور چشمگیری در میان آثارمکتوب و بازار نشر کاهش یافته است، به تازگی سه جلد کتاب روزنامه نگاری اقتصادی منتشر شده است.

این کتابها با رویکرد توسعه دانش میان رشته‌ای روزنامه نگاری منتشر شده اند و مجموعه کتاب های «روزنامه نگاری اقتصادی» با هدف ایجاد پلی میان دانش اقتصاد و روزنامه نگاری از سوی انتشارات «عملکرد برتر» با ترجمه «محسن ایلچی و سینا رویایی» را شامل می شوند.

روزنامه نگاران مالی و بحران ۲۰۰۸

اشتراک در RSS - ریچارد پارکر