تجارت الکترونیک

ارتباطات توسعه و زیست بوم نوآوری در ایران
تکاپوی اهالی فناوری و نوآوری ایران برای ایجاد بسترهای لازم جهت به روز رسانی زیرساختهای ارتباطی و راه‌اندازی شبکه نسل پنجم اینترنت، بسیار جدی است. این خانواده‌ی کارآفرین، خلاق و نوگرا بیش از سایر گروه...
بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین کشور، کوچک می شود
رکود اقتصادی در ایران، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی را با مشکل جدی روبرو کرده است. به گزارش وب سایت مدیریت رسانه، پس از تعدیل نیرو در شرکت های بزرگ و متوسط و همچنین تعطیلی برخی...

ارتباطات توسعه و زیست بوم نوآوری در ایران

اشتراک در RSS - تجارت الکترونیک