ارتباطات بازاریابی

«روزنامه نگاری برند» منتشر شد
انتشارات ثانیه کتاب «روزنامه‌نگاری برند» نوشتة اندی بول، ترجمة مریم چهاربالشی و محسن ایلچی را وارد بازار نشر کرد. روزنامه‌نگاری برند، اولین کتاب درسی اختصاصی طراحی شده برای دوره‌های دانشگاه و همچنین...
نقشه راه در تدوین برنامه بازاریابی استراتژیک
برنامه‌ بازاریابی استراتژیک یا Strategic Marketing Plan فرآیندی است که یک شرکت، برای طراحی و اجرای مؤثر استراتژی‌های بازاریابی در نظر می‌گیرد.  برنامه ‌بازاریابی استراتژیک ، ابعاد مختلف بازاریابی...

«روزنامه نگاری برند» منتشر شد

انتشارات ثانیه کتاب «روزنامه‌نگاری برند» نوشتة اندی بول، ترجمة مریم چهاربالشی و محسن ایلچی را وارد بازار نشر کرد.

اشتراک در RSS - ارتباطات بازاریابی