۵۰ میلیون کاربر در چند سال؟

50 میلیون کاربر در چند سال؟
تاریخ انتشار : شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

شتاب فناوری های نوین در مقایسه با سالهای پیش و دهه های پیش شگفتی آور است.
اینفوگرافی پیش رو، نشانگر آن است که ورود هر دستاورد تازه فناورانه چه میزان زمان برده تا ۵۰ میلیون کاربر داشته باشد؟ 
آمار ها از ۶۳ سال شروع شده و به ۱۹ روز رسیده است.
بدلیل ایجاد زیر ساختهای مناسب در اقصاء نقاط دنیا، رقابت نفس گیر مجموعه های دانش بنیان و اطلاع رسانی سریع از تحولات، زمان فراگیر شدن امکانات و دستاوردهای تازه را کوتاه و کوتاه تر کرده است. جامعه شبکه ای هر روز تحفه تازه تری را در گستره جهانی به همگان ارائه می کند.

50 میلیون کاربر در چند سال؟