بازاریابی پارتیزانی

نقشه راه در تدوین برنامه بازاریابی استراتژیک
برنامه‌ بازاریابی استراتژیک یا Strategic Marketing Plan فرآیندی است که یک شرکت، برای طراحی و اجرای مؤثر استراتژی‌های بازاریابی در نظر می‌گیرد.  برنامه ‌بازاریابی استراتژیک ، ابعاد مختلف بازاریابی...
روح و جوهره بازاریابی چریکی، همچون روش‌های متعارف دیگر، دست‌یابی به اهداف مرسوم مانند سودآوری و رضایت با روش‌های غیرمتعارف، مانند سرمایه‌گذاری برایده‌های نو وتلاشی پر انرژی به جای اتکا بیشتر به...

نقشه راه در تدوین برنامه بازاریابی استراتژیک

اشتراک در RSS - بازاریابی پارتیزانی