روابط عمومی

۲۷ اردیبهشت به عنوان روز روابط عمومی در تقویم ثبت شده است. یونس شکرخواه معتقد است که روابط عمومی در ایران دچار بحران روابط عمومی است. به گفته وی، روابط عمومی به صورت ماهوی و فلسفه شکل گیری این بخش،...
یک روزنامه‌نگار باسابقه، سکان مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش را بدست گرفت. دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش که مهرماه گذشته پس از تائید شورای عالی...
مروری گذرا بر تاریخچه روابط عمومی ها گواه این مدعاست که فصول تمایز روابط عمومی ها بر مبنای بسترها و ابزارهای ارتباطی مسلط در هر دوره بنا شده است. چنانچه دوره روابط عمومی سنتی با رسانه هایی چون...
اشتراک در RSS - روابط عمومی