گفت و گو با داریوش عباسی با موضوع عملکرد رسانه ها در بحران کرونا

تاریخ انتشار : يکشنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۹

گفت و گو اینستاگرامی با داریوش عباسی مدیر مسئول رسانه برخط و مکتوب اقتصاد کارا در خصوص نقش و عملکرد رسانه ها در ماجرای کرونا همراه با تحلیل تغییرات احتمالی در دوران پسا کرونا