رقابت بازیگران ارتباطات

4 سناریو برای آینده فناوری اطلاعات
سناریو یعنی راه‌ها و آینده‌ای که می‌تواند اتفاق بیفتد. سناریوها، آینده مختلفی هستند که اگر اتفاق بیفتد، وضعیت متفاوت می‌شود. سناریو اگر درباره  فناوری محور و مبتنی بر تکنولوژی باشد، به موضوعات متعددی...

۴ سناریو برای آینده فناوری اطلاعات

اشتراک در RSS - رقابت بازیگران ارتباطات