اندی بول

«روزنامه نگاری برند» منتشر شد
انتشارات ثانیه کتاب «روزنامه‌نگاری برند» نوشتة اندی بول، ترجمة مریم چهاربالشی و محسن ایلچی را وارد بازار نشر کرد. روزنامه‌نگاری برند، اولین کتاب درسی اختصاصی طراحی شده برای دوره‌های دانشگاه و همچنین...

«روزنامه نگاری برند» منتشر شد

انتشارات ثانیه کتاب «روزنامه‌نگاری برند» نوشتة اندی بول، ترجمة مریم چهاربالشی و محسن ایلچی را وارد بازار نشر کرد.

اشتراک در RSS - اندی بول